Baza wiedzy

25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP - RFN


Publikacja rocznicowa dotycząca traktatu zawartego między III RP a RFN w 1991 roku 17 czerwca 1991 r. w Bonn między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec został zawarty Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Miał on fundamentalne znaczenie dla stosunków między obydwoma państwami. Z tej okazji przygotowaliśmy publikację autorstwa znawców tej tematyki, dyplomatów i naukowców: prof. Witolda M. Góralskiego i prof. Jerzego Sułka.
Pobierz plik