Baza wiedzy

Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi


Instytut Obywatelski prezentuje raport Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi autorstwa Wojciecha Kębłowskiego.

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Polskie miasta potrzebują odważnych zmian i odważnych budżetów partycypacyjnych. I choć nie każdy samorząd jest na budżet partycypacyjny gotowy – w wielu problemem jest brak woli politycznej lub (nierzadko pozornie) niska aktywność społeczna – każdy samorząd może się? do niego przygotować – pisze we wstępie autor publikacji Wojciech Kębłowski.

Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi stanowi omówienie i uzupełnienie badań prowadzonych dotychczas nad ideą budżetu obywatelskiego oraz podaje przykłady jego realizacji. Autor publikacji wyjaśnia czytelnikom pojęcie budżetu partycypacyjnego. Tłumaczy, jaką rolę pełni on w kształtowaniu polityki miejskiej. Wreszcie, przedstawia przykłady miast, które taki budżet wprowadziły: Porto Alegre (Brazylia), Kordoby (Hiszpania) oraz Sopotu.

Druga część publikacji: Budżet partycypacyjny. Ewaluacja.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik

Edukacja

Demokracja to MY: urządźmy nasz świat

Instytut Obywatelski przedstawia ilustrowaną książeczkę „Demokracja to MY: urządźmy nasz świat”, przeznaczoną dla dzieci w wieku szkolnym. Jej autorką jest Aleksandra Kaniewska

Edukacja

Instytut Idei, nr 10, wiosna-lato 2016 r.

Jeśli nie zmienimy szkół i uczelni, kolejnym pokoleniom będzie dużo trudniej dostosować się do coraz szybciej następujących zmian na świecie i w światowej gospodarce.